Úvod / Nabízíme / Státní dotace

Státní dotace

Nezávazná poptávka

Máte jakýkoliv dotaz, dotaz na cenu nebo na funkčnost? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a my se vám ozveme.

 

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Pokud splňujete požadavky, můžete si významně snížit prvotní investici při pořizování zařízení. Zajistíme Vám kompletní administrativu spojenou s vyřízením Vaší dotace, včetně jejího podání. S námi ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.

Kotlíková dotace

Jaké podmínky musíte splňovat?

 • Být fyzická osoba, která vlastní RD na území ČR
 • Nahrazovaným zdrojem vytápění musí být kotel na uhlí s ručním přikládáním
 • Tento zdroj musí sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu
 • Objektem je RD – stavba určená pro bydlení, kde je alespoň 50 % domu určeno pro bydlení
 • Na chaty a rekreační objekty se dotace nevztahují
 • Trvalé bydliště není podmínkou
 • Fotodokumentace původního zdroje napojeného na topnou soustavu a komín!

Na co lze získat dotace?

 • Zdroj vytápění včetně nákladů na jeho instalaci
 • Nová otopná soustava
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektová dokumentace
 

Kolik můžete získat?

Nový zdroj vytápění Výše
podpory
v %
Maximální
výše
dotace
Maximální dotace včetně bonusu ve zvýhodněných oblastech (Kč)
Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu (automatický) 75 75 000 Kč 82 500 Kč
Plynový kondenzační kotel 75 95 000 Kč 102 500 Kč
Kotel na biomasu (ruční přikládání) 80 100 000 Kč 107 500 Kč
Kotel na biomasu (automatický) 80 120 000 Kč 127 500 Kč
Tepelné čerpadlo 80 120 000 Kč 127 500 Kč

Při kombinaci s programem Nová zelená úsporám na zateplení lze získat další bonus až 40 000 Kč

Nová zelená úsporám

 • Podmínky pro žádost o dotaci na tepelné čerpadlo z NZÚ?
 • Pouze v případě, že mám v domě jako hlavní zdroj elektrické vytápění (přímotopy, elektrokotel...)
 • Pro solární termické solární kolektory není omezující podmínka v podobě zdroje vytápění (žádat mohu téměř vždy)
 • Žádat o dotaci lze i zpětně a to až 24 měsíců
 • Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva lze řešit v Kotlíkové dotaci na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1 (prověříme za Vás)
 • Dotaci na termické solární kolektory lze získat i do novostavby

Kolik můžete získat?

Typ zdroje Oblast
podpory
Výše
podpory
(%)
Maximální dotace
(Kč)
Výše podpory ve zvýhodněných oblastech (%)* Výše podpory ve zvýhodněných oblastech (Kč)*
Tepelné čerpadlo voda - voda C.2.5 50 80 000 60 88 000
Tepelné čerpadlo země - voda C.2.6 50 80 000 60 88 000
Tepelné čerpadlo vzduch - voda C.2.7 50 60 000 60 66 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody** C.3.1 50 35 000 60 38 500
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění** C.3.2 50 50 000 60 55 000
Podpora na zpracování odborného posudku C.5 15 5 000 50 5 000

* Zvýhodněnými oblastmi jsou Ústecký a Moravskoslezský kraj – maximální výše dotace je zde navýšena o 10 %

** Solární termické kolektory vyrábí teplo, nikoliv elektrickou energii, nejedná se tedy o fotovoltaické panely!